Skip to main content

Lead-er kojeg svi lead-uju

U ovom tekstu pokušaću da vam razjasnim jedan nestandardan pojam koji se mnogo koristi, odnosi na kupca, a nema adekvatan prevod na srpski jezik: LEAD. Za generisanje leadova prave se lead generation kampanje (skraćeno: lead gen).
Subscribe to Digitalni marketing