Tim

Marija Štrbojević

Marija Štrbojević Generalni direktor

Milovan Štrbojević

Milovan Štrbojević Izvršni direktor

Katarina Anđelković

Katarina Anđelković Klijent servis direktor

Marina Mutavdžić

Marina Mutavdžić Saradnik Art direktor

Goran Veljković

Goran Veljković Novinar/Urednik

stefanija

Stefanija LukićNovinar/PR

Isidora Ristić

Isidora Ristić Montažer

Predrag Filipov

Predrag Filipov Kamerman

marijanaMarkovic

Marijana Marković Account manager

vasa

Stevan VasojevićFotograf/Kamerman saradnik