Skip to main content
Pametna edukacija

Trening centar

 

Prvi put u Srbiji

Smart Education je sasvim nov program poslovnih veština koji prvi put kreće u Srbiji i ima za cilj da se uz dosadašnja akademska i praktična znanja, stekne tržišna praksa u ponuđenim oblastima i to prema aktuelnim svetskim standardima, a da pri tome za to nisu potrebne godine iskustva. To je set inovativnih tehnika za napredni biznis, koje su odmah upotrebljive u praksi. Ovo je jedinstven program, nastao iz potrebe globalnog tržišta za obukom kadrova za prevazilaženje prepreka u pregovorima, komunikaciji, prodaji i promociji proizvoda ili usluga, zasnovan na novoj svetskoj tendenciji: individualizaciji biznisa.

 

Četiri jahača Apokalipse

Tehnike su namenje usavršavanju 4 osnovne poslovne veštine. Bazirane su na brzom prevazilaženju prostornih, nacionalnih, verskih, jezičkih, kulturnih i ostalih ograničavajućih faktora u kreiranju uspešnih poslovnih rezultata sa pojedincima i kompanijama na mikro ili makro tržištu. Stručnjaci iz 3 naučne discipline (komunikologija, lingvistika, psihologija) kreirali su set novih tehnika za napredni biznis. Cilj je bio da se obuče novi kadrovi, koji bi uz teoretska znanja usvojili i tehnike koje omogućuju da se prodajni, promotivni i pregovarački proces vodi sa garantovanim pozitivnim ishodom.

 

Testirani u Skandinaviji

Pregovaračke, komunikacijske i prodajne tehnike su preuzete direktno iz prakse globalnih poslovnih centara i modifikovane tako da su lako prihvatljive i za pojedince koji nemaju tržišno i poslovno iskustvo sa namerom da se period obuke i prakse kod početnika svede na minimum. Testirane su na skandinavskom tržištu u IT kompanijama u kojima je nivo menadžerskog znanja na niskom nivou i dao je izuzetne rezultate. Takođe je testiran na visokom menadžmentu slovenačkih kompanija, kao i u školi za multitalentovane devojčice uzrasta između 18 do 24 godine, sa natprosečnom inteligencijom.

 

Silver modul – Napravi razliku

Modul traje 7 dana, ima 8 treninga sa ukupno 26 sati rada. U okviru modula planirana su 4 treninga:
Kreiranje lične reputacije i imidžaKako prodati sebe pre proizvoda;
Tehnike vođenja sastankaKako uspešno upravljati poslovnim sastankom;
Od ideje do najefikasnije ponudeKako kreirati uspešnu i uticajnu prezentaciju ideje;
Komunikacijske veštineNauči kako da komuniciraš za pozitivan rezultat.

 

Kurikulum treninga

Program se sastoji od 3 modula u trajanju od ukupno 78 sati (10 treninga i 24 case study-ja). Raspored predavanja moguće je kombinovati proizvoljno, jer moduli i treninzi ne zavise jedan od drugog. Planirani praktični rad izvodio bi se kroz projekat koji bi se i realizovao na tržištu. Na taj način, polaznici bi već nakon obuke imali priliku da aktivno komuniciraju sa tržištem koristeći naučene tehnike, stvaraju nove poslovne kontakte i i u toku treninga da ispravljaju svoje komunikacijske veštine, uočavaju greške u percepciji i koriguju poslovnu etiku. Svim polaznicima program obezbeđuje i praksu na realnim projektima.

 

Red modul – Lični PR

Modul traje 7 dana, ima 8 treninga sa ukupno 26 sati rada. U okviru modula planirana su 4 treninga:
Komunikacijske vešineKako komunicirati za pozitivan rezultat;
Upravljanje emocijama Kako upravljati emocijama na tržištu;
Neverbalna komunikacija – Kako prepoznati i razumeti govor tela;
Brend JAKako kreirati trajnu vrednost brenda ličnosti i upravljati brendom JA.

 

Gold modul – Ubrzaj svoje znanje

Modul traje 7 dana, ima 8 treninga sa ukupno 26 sati rada. U okviru modula planirana su 4 treninga:
Prodajne tehnikeNauči kako da prodaš bilo šta – bilo kome;
Pregovarački procesNauči da pregovaraš kao profesionalac;
Komunikacijske vešineNauči kako da komuniciraš za pozitivan rezultat;
Pametna promocija proizvoda i uslugaNauči kako da kreiraš promociju za brze i maksimalne rezultate.

 

Specijalizovani treninzi

Za potrebe naših klijenata iz oblasti poljoprivrede izdvojili smo sledeće obuke koje Vam omogućuju da samostalno, u okviru Vaših kompanija, upravljate svim segmentima poslovanja:
Komunikacija sa medijima
Načini obaveštavanja medija
Strateško vođenje medijske baze
Pisanje newsletter-a za medije
Streteški pregovori sa svim ciljnim grupama
Prodaja usluga i proizvoda